Hjortensbergs-kylpylä

 

Ort: Nyköping
Foto: Lars Dahlgren